Søk om midler til utstyr for programmering i skolen

Skoleeiere kan søke om midler til utstyr for programmering til bruk i klasserommet, og til tiltak som skal bidra til at lærerne får mulighet til å bruke sin kompetanse i programmering. Rammen er på inntil 15 millioner kroner årlig over fem år.

Søknadsfristen er var 15. mai 2020.


Tilskuddsordningen er et av tiltakene i den femårige satsingen den teknologiske skolesekken (2018-2022). Mål for satsingen er å bidra til at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering og tilgang til gode digitale læremidler.