14641 sonetter

En liten (bokstavelig talt i denne sammenhengen) hilsen til Raymond Queneau og Cent mille milliards de poèmes og sjangeren Oulipo her i form av 14641sonetter.

Oulipo står for «Ouvroir de littérature potentielle», på norsk blir det noe i retning av «Verksted for potensiell litteratur».

Mine dikteriske evner er ikke all verden, så jeg fikk nøye meg med elleve sonetter, men bare med fire linjer. Det skulle gi 114 (=14641), så her er det med andre ord en god stund med robotunderholdning.
Diktene får en form som dette:
I still remember her when she played in disguise
always picking old flowers laying on the belly
The young sailor was waiting for the breeze
down the hills falls a steady silent blow
Det er mange spennende måter å jobbe med dette på. Selv opplever jeg at det gir en helt annen innlevelse når teksten blir lest opp, sammenlignet med å lese diktene som skrift. roboten klarer selvsagt ikke å lese med noen form for innlevelse, men dette er også litt spennende fordi ordene da med ett blir stående helt på egne ben.

Eksempelet er det ingen avanserte funksjoner. Koden velger bare tilfeldige linjer fra fire ulike lister, en liste for hver linje i diktene. Men kun med dette som utgangspunkt kan en gjøre helt nye vrier på det å skrive dikt. Jobber en litt med diktenes form kan en lett se for seg at alle elevene i en klasse skriver sine dikt, f eks på fem linjer. I en klasse på 28 elever har vi da i utgangspunktet mer enn 17 millioner dikt. Antallet er i og for seg ikke poenget, men å leke med listene gir en konkret inngang til potenser. Slå f eks sammen to og to dikt, slik at det blir 14 dikt med 10 linjer, og vi øker dermed til mer enn 289 milliarder potensielle dikt.

Snu så litt på det og lag en regel sammen med elevene for hvor antall ord i setningene, f eks hvor subjektet, egennavn, navn på steder kan plasseres, og lag en kodesnutt som bytter rundt på disse ordene. Det er både en liten kodeutfordring, samtidig som det er utfordrende språklig. Det regelverket dere kommer frem til er et middel til å sette i gang nye ideer, helt i tråd med ideene bak Oulipo.

Originale Cent Mille Milliards de Poèmes tar utgangspunkt i ti sonetter, hver med fjorten linjer. I boken som ble publisert i 1961 er hver tekstlinje trykket på en papirstimmel. Hver strimmel i hver sonette kan dermed inngå i en hvilken som helst kombinasjon med linjer fra de ni andre sonettene. Det resulterer i 1014 (= 100.000.000.000.000) ulike dikt. Hundre tusen milliarder dikt, intet mindre. Leser du døgnet rundt vil du bruke 140.000.000 år på å lese alle.

Sjekk gjerne en nettversjon av Queneau opprinnelige verk.

Seymour Paperts artikkel "Now I Know Why We Have Nouns and Verbs" kan også være relevant bakgrunnsstoff i denne sammenhengen.

Og litt flere sonetter: