Søk om midler fra den Teknologiske skolesekken

Skoleeiere kan søke om midler til utstyr for programmering til bruk i klasserommet, og til tiltak som skal bidra til at lærerne får mulighet til å bruke sin kompetanse i programmering. Rammen er på inntil 15 millioner kroner årlig over fem år.

Søknadsfristen er var 15. mai 2020.

Les mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider

Tilskuddsordningen er et av tiltakene i den femårige satsingen den teknologiske skolesekken (2018-2022). Mål for satsingen er å bidra til at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering og tilgang til gode digitale læremidler.

Hva er den teknologiske skolesekken?

Nysgjerrig på hva roboter kan bidra med i denne sammenhengen?
Kanskje prosjektet Robotassistert undervisning, ved lærerutdanningen ved HVL, kan gi noen ledetråder.


En video av innlegget ved Webinarfestivalen 2018: