Lese QR-koder

QR-koder er noe dere kan lage selv og Aisoy-roboten leser disse og kan dermed komme med en respons. Det er en fordel å holde selve koden så kort som mulig, f eks ett ord eller et tall. Til høyre ser du QR-koden for navnet "Anne".

Det kan være litt vanskelig å skanne kodene siden vi jo ikke ser det roboten ser. Løsningen er å gi en visuell tilbakemelding fra roboten til brukeren straks koden er registrert, f eks i form av en kort tekst i robotens munn, deretter en videre respons.

ScratchX-koden nedenfor leter etter en QR-kode med verdien "1" og skriver deretter "Number 1" i robotens munn. Her er Scratch-funksjonen "Join" benyttet, men vi kunne skrevet inn teksten direkte. "Join" gir imidlertid en fleksibilitet som vi senere kan utnytte i kombinasjon med variabler:


Vi kan også gi en auditiv respons  (via robotens talesyntese) dersom det ikke er den riktige QR-koden som vises foran roboten:


Laget kjapt en liten snutt (se nedenfor). QR-koden som er brukt i videoen er skrevet ut i ca 8X 8 cm og jeg holder den 10-15 cm fra roboten. Kameraet sitter i robotens venstre øye.

Dette kan brukes for å la roboten stille spørsmål og elevene svarer ved å holde opp gjenstander med QR-koder, eller kodene kan være plassert ved gjenstander som roboten forteller noe om, eller det kan brukes for å identifisere sider i en bok der roboten så leser tekst eller kommer med annen informasjon.Lag en terning med QR-koder, 1-6: