La Aisoy Kik stille spørsmål og gi svar, muntlig

Vi ser her på hvordan Aisoy-roboten kan programmeres i Scratch for å gjennomføre følgende sekvens:

 1. Start sekvens
  Her bruker vi en QR-kode (se hvordan dette fungerer)
 2. Still spørsmål
  Spørsmål initieres ved å ta på robotens hode:
  Spørsmålene stilles muntlig, dvs ved hjelp av robotens talesyntese
 3. Vis svaralternativ
  Vises som tekst i robotens munn
 4. Avgi svar
  Svar gis ved å berører roboten på venstre eller høyre side
 5. Sjekk svar
 6. Gi respons –både ved riktig og galt svar
  Husk at det også ligger et betydelig potensiale for læring i denne responsen
 7. Tell poeng for riktige svar
 8. Tilbake til punkt 1 – nytt spørsmål

Eksempelskript med koden du ser nedenfor. Last dette ned til egen maskin. Start opp robot og ScratchX (slik dette er beskrevet i manualen) og last opp skriptet via "Fil"-menyen.


Legg merke til at denne løsningen er skrevet for å holde koden enkel. Det betyr ikke at eksemplet er en optimal løsning. Dette kan fungere for et begrenset antall spørsmål og svar, men vil ikke være noen god løsning dersom det skal være mange spørsmål og i tilfeldig rekkefølge. Da vil en heller benytte lister eller tabeller. Vi kommer tilbake til dette, men dere kan se litt om lister på slutten av videoen nedenfor og lese om lister og tabeller på hjelpesidene til Scratch.Koden i eksempelet har noen mangler. F eks vil roboten kunne besvare et spørsmål før det er stilt. Dette problemet kan vi lett unngå ved å innføre en variabel som sjekker om hodet er berørt eller ikke. Vi setter denne til "1" når hodet blir berørt og et spørsmål stilles.

Deretter sjekker vi denne variabelen og lar kun roboten svare dersom variabelen er "1". Når et svar er gitt settes variabelen til "0". Dermed kan ikke et nytt svar gis før roboten er berørt på hodet og et nytt spørsmål stilt: